93 382 31 57 ancap@ancapsl.com

Concurso Apartamentos Tutelados

Concurso 5 Edificios de Apartamentos Tutelados

Obra:

Concurso para 5 Edificios de Apartementos tutelados Creixell

Ubicación

C/.Galieo |C./Minerva | C/. Esopo (Tarragona)

Promotor:

GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS, S.L. – FIAZ FUERZA GESTORA S.L.

Superficie

14.500 m²

PEM

8.881.000,00 €